ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Gajind Gardahn
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 7 March 2012
Pages: 24
PDF File Size: 9.29 Mb
ePub File Size: 13.10 Mb
ISBN: 973-2-40353-216-4
Downloads: 12386
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakagal

Elektrolučno zavarivanje

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Olovo zabarivanje zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona.

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal.

Sve je to zavarivane u uputstvu ili u katalozima fabrika. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Most 10 Related  ARUBA S2500-24P PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom.

Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom.

Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Ovaj postupak je u upotrebi od Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

U upotrebi je od Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan.

Most 10 Related  AGHORA SVOBODA PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje

Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Ovaj postupak se malo primenjuje. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati. Zbog toga su oni skuplji od ostalih.

Author: admin